Star Trek: Strange New Worlds V.F. | S1:E9 | Tous ceux qui errent